středa 25. května 2005

Historie LOSTR a.s. od roku 1872 do roku 2005Firma LOSTR a.s. navazuje na bohatou tradici, která se datuje již od r.1872, kdy Společnost Pražsko-duchcovské dráhy začala v Lounech budovat dílny na opravu kolejových vozidel. Provoz v dílnách byl zahájen v roce 1873 na 3390 m2 plochy se 6 stanovišti pro opravy lokomotiv a 10 pro opravy vozů.

Do roku 1896 byly dílny rozšířeny. Zastavěná plocha činila 10 971 m2. Lokomotivka měla 18 opravných stanovišť a ve vozovce bylo 45 stanovišť pro opravy vozů. Na přelomu 19.století přestavba dílen pokračovala. Do roku 1907 byla postupně dokončena přístavba administrativní budovy, dále ordinace lékaře, požární strážnice, jídelna, kotlárna, kolovka, kotelna, lakovna a soustružna. Rozšířena byla lokomotivka i vozovka. Dílny měly 16 165 m2 zastavěné plochy. V lokomotivce bylo 38 opravných stanovišť a ve vozovce 130.


Během 1.světové války se pokračovalo v rozšiřování dílen. Dne 29.října 1918 opustila dílny lokomotiva 73.207, první vozidlo s českými nápisy.

Vývoj firmy po 2. světové válce byl ovlivněn velkou změnou sortimentu oprav železničních kolejových vozidel.

V roce 1959 skončily opravy osobních vozů a uvolněná kapacita byla přesunuta do oblasti oprav vozů nákladních. Dalším mezníkem ve vývoji byl rok 1971. V tomto roce skončila pro dílny ČSD éra oprav parních lokomotiv a v uvolněných prostorách se začaly vyrábět těžké a atypické ocelové konstrukce a zařízení. Poslední opravená lokomotiva („čtyřkolák“ kralupského depa 434.2225) opustila dílny 28.prosince 1971.

Následovala reorganizace, při které byly lounské Dílny ČSD přejmenovány na ŽOS-Železniční opravny a strojírny a začleněny do podniku Železničního průmyslového opravárenství. V té době tvoří výrobní program z 95% opravy nákladních vozů pro ČSD a zbývajících 5% představovaly opravy privátních vozů a výroba atypických zařízení. V roce 1985 byly zahájeny práce na přestavbě závodu.

Pochopitelně velký zlom nastal po roce 1989. V té době bylo rozhodnuto o privatizaci Železničního opravárenství. Proto byla 6.6.1992 založena osmi fyzickými osobami společnost LOSTR s.r.o., která si vytýčila cíl zprivatizovat závod ŽOS Louny. Od 1.9.1992 se ŽOS Louny vyčleňují od ČSD, přechází do rukou společnosti LOSTR s.r.o. a mění jméno na LOUNSKÉ STROJÍRNY spol. s r.o. Po zprivatizování firmy se postupně dokončují vybrané investiční akce zahájené v 80.letech. Provoz zahájily skladovací hala a přípravna materiálu. Dále mobilní tryskač, stříkací a lakovací boxy a také například přejímací hala pro nově vyrobené vozy.

Management společnosti postupně rozšířil původní výrobní program, tj. opravu vozů a výrobu atypických konstrukcí o výrobu komponent železničních vozů a v roce 1998 LOSTR a.s. zahájil výrobu kompletních vozů nejprve podle výkresové dokumentace dodané zákazníkem a později také vozů vyvinutých vlastním konstrukčním oddělením.

11. února roku 2002 proběhla transformace společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Zdroj: www.lostr.com